Barn- och ungdomstandvård

Alla barn och ungdomar mellan 3-21år erhåller kostnadsfri tandvård.