Barn- och ungdomstandvård

Alla barn och ungdomar mellan 0-22år erhåller kostnadsfri tandvård.