Högkostnadsskydd

Kostnader upp till 3000 kronor betalar du som patient 100%

mellan 3001- 15000 kronor betalar du som patient ca 50%

kostnader över 15000 kronor betalar du som patient 15%