Tandvårdsbidrag

Hur fungerar det?

Tandvårdsbidraget finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan.

Bidraget betalas ut till den tandläkare eller tandhygienist du anlitar. Du måste använda hela ditt bidrag vid samma tillfälle. Bidraget får sparas som längst i två år.

Hur mycket får jag i bidrag?

Den första juli varje år får du ett nytt tandvårdsbidrag. Storleken på ditt bidrag påverkas helt och hållet av din ålder:

-Till och med det år du fyller 29 är bidragets storlek 600 kronor per år.

-Från det år du fyller 30 fram till det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.

-Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.